Transport

Osiguranje robe u transportu

            

Osiguranjem robe u transportu osiguravaju se sve pošiljke, dok se prenose ili prevoze na rizik osiguranika, u međunarodnom i domaćem transportu: željeznicom, drumskim vozilima, riječnim i jezerskim plovnim objektima, vazduhoplovima i poštom.

Ugovarač osiguranja dužan je prije početka osiguranog putovanja, ukoliko nije drugačije ugovoreno, podnijeti prijavu Osiguravaču koja mora da sadrži tačne i istinite sljedeće podatke:

  • naziv osiguranika,
  • vrijeme početka prevoza,
  • naziv, težinu, pakovanje i vrijednost pošiljke,
  • širinu pokrića,
  • prevozno sredstvo (vrsta, oznaka i broj),
  • relaciju prevoza i
  • druge podatke po potrebi.

Vrijednost osigurane pošiljke robe, koja je utvrđena u polisi osiguranja obavezna je i za Osiguravača i za osiguranika, te tako utvrđena vrijednost predstavlja gornju granicu osiguravajućeg pokrića. Osiguranje robe u transportu počinje od trenutka kada osigurane stvari pređu prag skladišta u mjestu otpreme u svrhu prenosa ili prevoza, odnosno početka utovara na prevozno sredstvo, ako se utovar vrši u samom skladištu, a prestaje kada osigurane stvari pređu prag skladišta u odredište, odnosno nakon završetka istovara, ako se istovar vrši u samom skladištu.

Bitni elementi ugovora o osiguranju su:

  1. osigurani predmet,
  2. suma osiguranja,
  3. štete,
  4. premija osiguranja i
  5. osiguravajući interes. 

U slučaju štete na osiguranoj pošiljci, osiguranik ili njegov predstavnik dužni su odmah obavijestiti Osiguravača ili njegovog ovlaštenog predstavnika i preduzeti mjere za smanjenje štete.

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.