MINI KASKO osiguranje vozila

 

Novost u okviru široke palete usluga osiguranja koje Brčko-gas osiguranje d.d. nudi svojim klijentima predstavlja MINI KASKO osiguranje vozila, koje je jedinstveno na tržištu osiguranja u BiH sa aspekta rizika koje pokriva.

MINI KASKO osiguranje namijenjeno je za vozila od 4 do 14 godina starosti i pruža osiguravajuće pokriće za rizik sudara i udara životinje.

Premija osiguranja je izuzetno povoljna i zavisi od visine pokrića, pri čemu osiguranici mogu ugovoriti visinu pokrića (tj. osiguranu sumu na "prvi rizik") u iznosu od

       1.000,00 KM

       2.000,00 KM,

       3.000,00 KM.

Predmet osiguranja u skladu sa Klauzulom MINI KASKO mogu biti putnička i teretna motorna vozila do 3,5 tona nosivosti sa osnovnom, dodatnom i propisanom obaveznom opremom.

MINI KASKO osiguranje vozila pokriva sljedeće rizike:

  1. sudar sa drugim vozilom i

  2. udar jedne, odnosno više životinja u osigurano vozilo.

 


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.