Putno zdravstveno osiguranje

 

Vaš provjereni prijatelj, Brčko-gas osiguranje d.d. pomaže da Vaš boravak u inostranstvu, sa našom polisom putnog zdravstvenog osiguranja bude bezbjedan i siguran, bez obzira da li putujete: službeno, u posjetu porodici, na školovanje ili na turističko putovanje.

 

Po ovoj vrsti osiguranja pruža Vam se mogućnost medicinske zaštite u slučaju hitne potrebe za ljekarskom intervencijom, ne samo prilikom eventualnog udesa i nezgode, nego i u slučaju bilo koje hitne intervencije koja ugrožava život osiguranika (npr. pucanje čira, moždanog i srčanog udara, preloma kostiju i dr.).

 

Putno zdravstveno osiguranje ne odnosi se na redovne medicinske preglede, kontrole ili od strane osiguranika voljno odabrane hirurške intrvencije.


Koristan savjet

Uz zahtjev za dobivanje vize za putovanje u inostranstvo, potrebno je, pored ostalih dokumenata,  priložiti i polisu putnog zdravstvenog osiguranja, čiji period važenja treba biti za cijelo vrijeme boravka u inostranstvu.

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.