Osiguranje lica od nezgode

 

Osiguranjem lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) pokriveni su svi iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaji koji, djelujući uglavnom spolja, imaju za posljedicu njegovu smrt, invaliditet ili narušenje zdravlja.

Ovo osiguranje obezbjeđuje isplatu ugovorene sume osiguranja:

 • u slučaju smrti osiguranika,
 • dijela ugovorene sume u slučaju trajnog umanjenja radne sposobnosti osiguranika (invaliditeta),
 • troškove liječenja osiguranika u slučaju potrebe za liječenjem, a najviše do iznosa osigurane sume,
 • dnevnu naknadu, ako je ugovorena osiguranjem, u slučaju prolazne nesposobnosti za rad.

Svako pravno ili fizičko lice može ugovoriti osiguranje lica od nezgode prema svojim željama i potrebama. Uslove i visinu osiguranih suma sporazumno utvrđuju ugovarač osiguranja i osiguravač.

U našoj ponudi posebno izdvajamo sledeće vrste osiguranja lica od nezgode:

 • Kolektivno kombinovano osiguranje lica od nezgode
 • Kolektivno osiguranje lica od nezgode
 • Individualno osiguranje lica od nezgode
 • Osiguranje od auto nezgode
 • Osiguranje učenika i studenata
 • Osiguranje članova sportskih organizacija
 • Osiguranje gostiju hotela, motela, kampova, banjskih liječilišta, i drugo.

Pomenuti oblici osiguranja nisu jedini vidovi osiguranja lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode). Osigurati se mogu penzioneri, lovci, ribolovci, potrošači, turisti, izletnici i drugi.

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.