Osiguranje objekata u izgradnji i montaži

 

Prilikom ugovaranja osiguranja objekata u izgradnji i montaži, predmet osiguranja mogu biti:

 1. građevinski objekti u izgradnji i montaži, novogradnje, rekonstrukcije, popravke, dogradnje, nadgradnje i slično,
 2. građevinski, zanatski, instalacioni materijal i sva oprema koja je namijenjena isključivo za ugradnju i montažu u objekte u izgradnji i montaži,
 3. građevinska oprema i pomoćni objekti.

Osiguravajuće pokriće po ovoj vrsti osiguranja pruža se uslijed:

 1. požara i udara groma,
 2. eksplozije,
 3. oluje i grada,
 4. manifestacija i demonstracija,
 5. pada letjelica,
 6. izlijevanja vode,
 7. mraza, snijega i leda,
 8. snježne lavine,
 9. kiše,
 10. odronjavanja i urušavanja tla,
 11. slijeganja tla.

Ako se posebno ugovori predmet osiguranja može biti:

 1. poplava i bujica, visoke vode i podzemne vode,
 2. klizanja tla,
 3. odgovornosti iz djelatnosti izvođača radova za štete prema trećim licima,
 4. ugovorena odgovornost izvođača radova u garantnom roku.

Osiguranje objekata u izgradnji i montaži obično se zaključuje na period gradnje i montaže objekata sa tačno utvrđenim rokovima početka i kraja izvođenja radova.

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.