Osiguranje mašina od loma

 

Prilikom ugovaranja osiguranja mašina od loma, predmet osiguranja mogu biti:

-       mašine,

-       mašinski uređaji,

-       električni uređaji i njihovo punjenje, ukoliko je vrijednost punjenja sadržana u vrijednosti osigurane stvari,

-       aparati,

-       instalacije.

 

Osiguranjem mašina od loma pruža se osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari usljed nezgode u pogonu pod kojim se podrazumijevaju događaji koji nastanu nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari, kao i nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili bilo kog drugog lica.

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.