Imovina

Osiguranje stana i stvari u stanu 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet osiguranja po ovoj vrsti osiguranja mogu biti stanovi u stambenim zgradama, stvari u stanu, kao i ugrađena oprema (etažno grijanje, klima, kamini, itd.) uz mogućnost uključenja u osiguranje i pomoćnih prostorija (garaže, podrumi, šupe i slično) ako se nalaze u istom građevinskom objektu.

Osiguranjem stana i stvari u stanu obezbjeđuje se naknada štete u stanu, odnosno na stvarima, koja nastane od sljedećih rizika (opasnosti):

 1. požar i udar groma,
 2. eksplozija,
 3. oluja,
 4. grad (tuča),
 5. udar sopstvenog motornog vozila u osigurani dio objekta,
 6. pad letjelice,
 7. manifestacija i demonstracija,
 8. izlijevanje vode iz instalacija,
 9. odgovornost za štete pričinjene trećim licima (npr. komšijama),
 10. provalna krađa i razbojništvo,
 11. lom stakla u stanu.

 Pored navedenog, moguće je proširiti osiguravajuće pokriće i na sljedeće rizike (opasnosti):

 1. poplava i bujica,
 2. klizanje tla i odronjavanje,
 3. snježna lavina.

Potpuna sigurnost stana ne zavisi samo od vlasnika ili korisnika stana, nego i od drugih. Stoga je osiguranje stana i stvari u stanu jedan od najboljih načina da se obezbijedi veoma jednostavna i kvalitetna zaštita.

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.

Osiguranje kuće i stvari u kući

 

Predmet osiguranja po ovoj vrsti osiguranja mogu biti:

 • stalno nastanjene porodične kuće sa svim njenim dijelovima,
 • stvari u porodičnim kućama,
 • ugrađena oprema (kamini, radijatori, klima, bojleri i slično),
 • pomoćni građevinski objekti koji pripadaju osiguranoj kući (šupe, garaže i slično).

Osiguranjem kuće i stvari u kući obezbjeđuje se najviši nivo sigurnosti i naknada nastale štete na kući, odnosno na stvarima i osiguranim pomoćnim objektima, a koja nastane u slučaju dešavanja sljedećih rizika (opasnosti):

 1. požar i udar groma,
 2. eksplozija,
 3. oluja,
 4. grad (tuča),
 5. udar sopstvenog motornog vozila u osigurani dio objekta,
 6. pad letjelice,
 7. manifestacija i demonstracija,
 8. izlijevanje vode iz instalacija,
 9. odgovornost za štete pričinjene trećim licima,
 10. provalna krađa i razbojništvo,
 11. lom stakla u kući.

Pored navedenog, moguće je proširiti osiguravajuće pokriće i na sljedeće rizike (opasnosti):

 1. poplava i bujica,
 2. pritisak snijega i leda,
 3. snježna lavina.

 

Potpuna sigurnost kuće ne zavisi samo od vlasnika ili korisnika kuće, nego i od drugih. Stoga je osiguranje kuće i stvari u kući jedan od najboljih načina da se obezbijedi veoma jednostavna i kvalitetna zaštita. 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.

Osiguranje od provalne krađe i razbojništva

 

Prilikom ugovaranja osiguranja od provalne krađe i razbojništva, predmet osiguranja mogu biti:

 • pokretne stvari smještene u zgradama ili drugim prostorijama,
 • namještaj, mašine, aparati i uređaji,
 • pomoćni i potrošni materijal, inventar u upotrebi,
 • stvari  domaćinstva,
 • dragocjenosti, papiri od vrijednosti, taksene i poštanske marke,
 • novac za vrijeme manipulacije sa njim, kao i za vrijeme prevoza i prenosa,
 • zalihe robe, sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda, pomoćnog potrošnog materijala, sitnog inventara i opreme,
 • stvari u muzejima, izložbama, crkvama i javnim bibliotekama.

Osiguranjem od provalne krađe i razbojništva pruža se osiguravajuća zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja krađe ili razbojništva, kao i obijesti (vandalizma) na osiguranim stvarima u toku izvršenja provalne krađe.

Ovim osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzrokovana oštećenjem građevinskih dijelova prostorija, instalacija i opreme (oštećenje zidova, tavanica, vrata, stakla i sl.)

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.

Osiguranje stakla od opasnosti loma

 

Prilikom ugovaranja osiguranja stakla od opasnosti loma, predmet osiguranja mogu biti:

 1. sve vrste stakla, svjetleći natpisi i reklame, slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima, ploče mermerne i od vještačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i slično, porculanski umivaonici, klozetske šolje i ogledala ulična (za regulisanje saobraćaja), kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala,
 2. neonske i ostale svjetleće cijevi sa pripadajućim uređajima,
 3. uz svijetleće natpise i reklame osigurani su i nestakljeni dijelovi i ramovi koji čine njihov sastavni dio.

 

Osiguranjem stakla od opasnosti loma pruža se osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti kojima su izložene osigurane stvari, osim: prilikom premještanja, ogrebotine, klizanja i slijeganja tla, a kod nadgrobnih spomenika prilikom otvaranja i zatvaranja grobnice

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.

 

Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

 

Osiguranjem od požara i nekih drugih opasnosti pruža se osiguravajuća zaštita na osiguranoj imovini od sljedećih rizika (osnovni rizici):

 • požara,
 • udara groma,
 • eksplozije,
 • oluje,
 • grada (tuče),
 • udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat,
 • pada letjelice,
 • manifestacija i demonstracija.

Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija, osiguravajuća zaštita se proširuje na jedan ili više dopunskih rizika, već prema tome kako se ugovori, i to:

 • poplavu, bujicu i visoku vodu,
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta,
 • snježnu lavinu,
 • pritisak snijega i leda,
 • zemljotres,
 • vandalizam,
 • iscurenje tečnosti (lekaža),
 • izliv vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi,
 • samozapaljenje zaliha,
 • izlivanje užarene tečne rastopljene mase,
 • udara nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat.

Prilikom ugovaranja osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti, kod osiguranja objekata i drugih nepokretnih stvari smatraju se osigurani svi dijelovi građevinskog objekta, temelji i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije i sva ugrađena oprema.

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.